O- Kullen, Delices valpar födda den 6 november 2008

Onessa

Onessa